fbpx

Despre Rox

Din DREAGOSTE entru Oameni si PASIUNE pentru ARTA /

După o perioadă în care am stat departe de culori, pensule, creioane, umbre, lumini și emoțiile creației, alergând frenetic printre task-uri și deadline-uri prin lumea advertising-ului a venit ziua în care am trăit un moment magic care a retrezit în mine ceva ce era adormit și am vazut din nou culorile cum le vedeam odată, am simțit emoția pură, intensă, unică a momentelor de creație și asta mi a adus aminte de esența umană.

Am redeschis cutia cu pensule, ustensile și culori and that “changed the world”, like Clapton says and “I did it my way” like Frankie says.

Am simțit emergenta nevoie de a mă exprima prin culori așezate cu pasiune și emoție pe panză deoarece este tarâmul unde ma simt “acasa” și am hotărât ca asta voi face în fiecare zi a vieții mele.
Scopul meu este acela de a găsi forma cea mai expresivă prin care să pot trezi în privitor emoția pură și intensă, care stă la baza interacțiunii umane, interacțiunii cu natura, cu sunetele și muzica. Prin lucrările mele doresc să cânt în culori cântecul experienței umane pure, intense, simple dar profunde.

Imi doresc ca privitorul să aibă parte de o experiență unică, să se simtă VIU și plin de EMOȚIE.

Iubesc oamenii și simt că prin artă pot comunica cele mai profunde și intense emoții, emoția unei priviri, a unei imbrățișări, a unei atingeri pasionale, a sunetelor muzicii, emoția experienței umane.

Arta exprima și comunica emoția, dragostea și forța care sunt esența vieții și prin lucrările mele “pledez” pentru dragoste și umanitate în cea mai pură și simplă formă.

Cu drag,
Rox

About 

LOVE 4 Humans and PASSION 4 ART 

After a period of time being away from the colors, brushes, pencils, shadows, lights and the emotions of creating, running wild through tasks and deadlines in the world of advertising and marketing came the day I experienced a magical moment that woke up in me something that was asleep and I could saw again the colors as I saw them once, I felt the pure, intense, unique emotion of the creative moments, and that reminded me of my human essence.

I re-opened the box with brushes, tools and colors and that “changed the world”, as Clapton says and “I did it my way”, like Frankie says.

I felt the emerging need to express myself through colors with passion and emotion on the canvas, because this is the world where I feel home and I decided that this is what I want to do everyday for the rest of my life.

My goal is to find the most expressive form to awaken in the viewer those pure and intense emotions that stands at the basic of human interaction, of the interaction with nature, sounds and music. Through my works I want to sing in colors the story of the pure, intense, simple and deep human experience.

I wish that when the viewer to have an experience wich make’s him feel ALIVE and full of EMOTION.

I love people and I feel that through art I can communicate to the world the deepest and most intense emotions, the emotion of a glance, a hug, a passionate touch, the sounds of music, the emotion of human experience.

Art can express and communicate the emotion, love and strength that are the essence of life and through my works I plead for love and humanity in the purest and simplest form.

With love,
Rox